FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesi uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve grup şirketlerinin üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam sorumluluk limiti şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde güncellenmiştir.

Kredi Hesaplama