FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Karının Dağıtılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
06.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGENL00016
Peşin
1,1111111
111,11111
10
0,9999999
99,99999
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
Peşin
1,1111111
111,11111
10
0,9999999
99,99999
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGENL00016
0
0
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
0
0
Ek Açıklamalar

2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 1.088.391.534,00 TL'den, 10.975.090,74 Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 1.077.488.661,39 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde 2022 yılı içinde toplam 72.218,13 TL bağış yapıldığı dikkate alınarak bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %28,32'sine tekabül edecek şekilde 333.333.334,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 42.808.424,14 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının geçmiş yıllar karlarına eklenmesi ve kâr dağıtımı tarihine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının Yönetim Kurulumuzun teklifi olarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
49.024.909,26
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.072.749.835
913.082.085,9
4. Vergiler ( - )
-15.641.699
1.813.617,34
5. Net Dönem Kârı
1.088.391.534
911.268.468,56
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
10.975.090,74
10.975.090,74
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.077.416.443,26
900.293.377,82
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.077.416.443,26
900.293.377,82
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
72.218,13
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.077.488.661,39
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
333.333.334
* Nakit
333.333.334
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
31.833.333,4
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
611.111.111,23
0
28,32
0,9999999
99,99999
B Grubu
272.222.222,77
0
28,32
0,9999999
99,99999
TOPLAM
333.333.334
0
28,32
0,9999999
99,99999

Kredi Hesaplama