FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bildirimi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
08.03.2023
Genel Kurul Tarihi
03.04.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Akdeniz Mah. Gaziosmanpaşa Blv. no:16, Alsancak 35210 İZMİR (Renaissance İzmir Hotel)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
6 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
7 - Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi,
8 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirket, Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. maddesinin görüşülerek onaya sunulması,
13 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
IZFAS 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel kurul toplantısını, ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 03.04.2023 günü saat 10:00'da Akdeniz Mah. Gaziosmanpaşa Blv. no:16, Alsancak 35210 İZMİR adresinde bulunan RENAISSANCE IZMIR HOTEL de yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Kredi Hesaplama