FİNANS

Özet Bilgi
KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
03.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024
0
0
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016
0
0
Ek Açıklamalar

08.03.2023 tarihli 2023 / 6 nolu yönetim kurulu kararında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Görüş Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 10.980.324 TL ana ortaklık karı ve yasal kayıtlarda da 10.595.811,30 TL dönem net karı olmasına karşılık, 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın, şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi ve kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına, söz konusu kararın 03.04.2023 tarihinde yapılacak şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
IZFAS Kar Dağıtım Tablosu_2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
59.062.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
567.140,42
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
13.607.961
13.135.566,74
4. Vergiler ( - )
-2.554.561
-2.539.755
5. Net Dönem Kârı
11.053.400
10.595.811,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
529.790,57
529.790,57
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
10.523.609,44
10.066.020,74
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
10.523.609,44
10.066.020,74
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
10.523.609,44
10.066.020,74
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Kredi Hesaplama