FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
04.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013
0
0
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 08 03 2023 tarihli toplantısında 2022 Yasal Kayıtlarına göre kanunen ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan 98.457.111.-TL'nın Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla olağanüstü yedeklerde muhasebeleştirilmesi önerisinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir

.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
45.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.573.902
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
120.734.662
123.765.525
4. Vergiler ( - )
17.095.598
17.844.945
5. Net Dönem Kârı
103.639.064
105.920.580
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.181.953
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
98.457.111
105.920.580
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
98.457.111
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
98.457.111
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirket Yönetim Kurulu 08 03 2023 tarihli toplantısında 2022 Yasal Kayıtlarına göre kanunen ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan 98.457.111.-TL'nın Şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla olağanüstü yedeklerde muhasebeleştirilmesi önerisinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir

.

Kredi Hesaplama