FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Karının Kullanım Şekline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TUKAS, TRATUKAS91A3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TUKAS, TRATUKAS91A3
981.540.000
200
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 09.03.2023 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 1.373.916.222 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir.

Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 32.maddesi gereği ve SPK tebliğine uygun olarak 68.703.944 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 1.305.212.278 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından 981.540.000 TL tutarın Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, geriye kalan 323.672.278 TL tutarın Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına;

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; yasal kayıtlarımızda yer alan 1.374.078.882,44 TL Net Dönem Kârından Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 68.703.944,12 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 1.305.374.938,32 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından 981.540.000 TL tutarın Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, geriye kalan 323.834.938,32 TL tutarın Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına;

Mevcut 981.540.000 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %200 oranında bedelsiz sermaye artımı yapılarak hisseleri oranında pay biçiminde dağıtılmasına, bu hususun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
490.770.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
11.153.855
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.391.397.748
1.374.078.882
4. Vergiler ( - )
17.481.526
0
5. Net Dönem Kârı
1.373.916.222
1.374.078.882
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
68.703.944
68.703.944
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.305.212.278
1.305.374.938
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
16.660
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.305.228.938
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
981.540.000
981.540.000
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
981.540.000
981.540.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
323.672.278
323.834.938
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
981.540.000
75,2
2
200
TOPLAM
0
981.540.000
75,2
2
200

Kredi Hesaplama