FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESCR00011
Peşin
2,0000000
200
10
1,8000000
180
B Grubu, ESCAR, TREESCR00029
Peşin
2,0000000
200
10
1,8000000
180
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
11.04.2023
13.04.2023
12.04.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESCR00011
0
0
B Grubu, ESCAR, TREESCR00029
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında,

1- Ekte yer alan 2022 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,

2- Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılı dönem kârından esas sözleşmemizin 15. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 444.387.489 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı : 108.600.000 TL

Olağanüstü Yedek : 335.721.489 TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

➢ Ortaklara dağıtılacak 108.600.000 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

➢335.721.489 TL'nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2022 yılı için, 54.300.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 108.600.000 TL ve %200 Brüt, 97.740.000 TL ve %180 Net oranında Kâr Payının 11.04.2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Escar 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
54.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.034.126
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
514.489.491
186.438.750
4. Vergiler ( - )
60.846.064
0
5. Net Dönem Kârı
453.643.427
186.438.750
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
9.321.938
9.321.938
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
444.321.489
177.116.812
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
444.321.489
177.116.812
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
66.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
444.387.489
177.116.812
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
108.600.000
108.600.000
* Nakit
108.600.000
108.600.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
335.721.489
68.516.812
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
12.504.685
0
2,81
1,8
180
B Grubu
85.235.315
0
19,18
1,8
180
TOPLAM
97.740.000
0
22
1,8
180
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(**) Kar Payının 97.740.000 TL'si cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

Kredi Hesaplama