FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[TTRAK, TUPRS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
TTRAK.E Pay Başına Brüt Temettü: 39,3486855  TL Teorik Fiyat: 575,651 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

TUPRS.E Pay Başına Brüt Temettü: 45,412186 TL Teorik Fiyat: 593,588 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama