FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Payı Dağıtımı Yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
12.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010
Peşin
0,1000000
10
10
0,0900000
9
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028
Peşin
0,1000000
10
10
0,0900000
9
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
13.10.2023
17.10.2023
16.10.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010
0
0
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028
0
0
Ek Açıklamalar

01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde, Şirketimizin Net Dönem Karı Vergi Usul Kanunu'na göre 134.340.813,55 TL olarak belirlenmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hesaplanmış olan Genel Kanuni Yedek Akçe (6.717.040,67TL) tutarının ayrılması ve ilgili mali dönem vergilerinin düşülmesinin ardından, 127.623.772,68 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. İlgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra "bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı" 128.465.278,88 TL olmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli kararı ile, 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin net karın, 6.717.040,67 TL tutarındaki kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 2022 yılına ait net dağıtılabilir dönem karından 12.500.000,00 TL'nin brüt nakit kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, kalan kar tutarının yatırımların tamamlanması ve şirket nakit akışının devamı nedeni ile geçmiş yıllar karları hesabına eklenmesine, nakit dağıtılacak kar payının 17.10.2023 tarihinde pay sahiplerine ödenmesine, kar payı dağıtımı hususunun "2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
125.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
600.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
195.668.598
172.133.163
4. Vergiler ( - )
-29.598.357
-37.792.349,65
5. Net Dönem Kârı
166.070.241
134.340.813,35
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
6.717.040,67
6.717.040,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
159.353.200,33
127.623.772,68
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
841.506,2
841.506,2
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
160.194.706,53
128.465.278,88
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
12.500.000
12.500.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
6.717.040,67
6.717.040,67
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
4.357.395
0
3,41
0,09
0,09
B Grubu
6.892.605
0
5,4
0,09
0,09
TOPLAM
11.250.000
0
8,81
0,09
0,09

Kredi Hesaplama