FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu tarafından; Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 10.03.2023 tarih ve 2023/04 sayılı kararı ve aday teklif raporuna istinaden;

a)     Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına kanaat getirilen, ekte bağımsızlık beyanlarına yer verilen Sn. Hacı Demir'in ve Sn. Hayrullah Doğan'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak belirlenmesine,

b)    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hacı Demir'in ve Sn. Hayrullah Doğan'ın üyeliklerinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da ortaklar onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama