FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2272
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 10 / 03 / 2023
KARAR SAYISI : 2272                                                                             
         
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II-14.1),   Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) ve ilgili SPK ilke kararlarına uyumlu olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin linklerini de içeren faaliyet raporumuzun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu, URF, KYBF ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla, 

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Ülkü Feyyaz TAKTAK

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Dr. Rüya ESER

Mali İşler Direktörü
Ersen Işık AKICI

CEO
Onur TOPAÇ

Kredi Hesaplama