FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
05
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
 II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

  

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  


 
KARAR TARİHİ:        13.03.2023

  

KARAR SAYISI :        2023/ 05

  

Şirketimizce hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2022 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

  

 

Şirketimizce hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim  Komitesince hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu ile Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı ve şablon üzerinden hazırlanan Sürdürülebilirlik  Uyum Raporunun, ayrıca KAP platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum  Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF),

    

 

          Tarafımızca incelendiğini,

  

          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun  işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını 

  

 

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

Saygılarımızla,

  

 

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

  

       Y

K Üyesi – Mali İşler                                                    

  

HASAN SELÇUK SALMAN                                                                           

  

Denetim Komitesi Başkanı 

  

METE İKİZ

  

Denetim Komitesi Üyesi

  

KAZIM ALİ KİREMİTÇİOĞLU                 

Kredi Hesaplama