FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Duygu Baltıközen
Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
23.11.2011
+90 258 371 65 71
yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr
Hasan Kunt
Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı
10.05.2022
+90 258 371 65 71
yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
925527-922516

Kredi Hesaplama