FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 14.03.2023 tarihli nakit sermaye artırımı kararı çerçevesinde hazırlanmış olan "Sermaye  Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.

Söz konusu rapora göre;

  •  Şirket'in %500 oranındaki nakit sermaye artırımından brüt 150.000.000 TL, tahmini sermaye artırımı maliyetleri düşüldükten sonra ise net 149.009.875 TL fon girişi sağlanması,
  • Söz konusu fonun 120.374.344,36 TL tutarlı kısmının detayları ekte yer alan Rapor'da yer aldığı haliyle Yatırım Harcamalarının Finansmanı'nda kullanılması,
  •  8.916.984,93 TL tutarlı kısmının Hammadde Tedarikinin Finansmanı'nda kullanılması ve
  •  19.718.545,71 TL tutarlı kısmının ise Banka Kredi Ödemelerinin Finansmanı'nda kullanılması planlanmaktadır.

Kredi Hesaplama