FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı sermaye tavan artırımı SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.03.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
13.03.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
14.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
06.04.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunun; Şirket'in 200.000.000 (iki yüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Şirketimizin 100.000.000 (yüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi ile kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılmış olması ve şirketin büyüme potansiyeli nedeniyle 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023 – 2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 2023/07 no.lu kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.03.2023 tarihinde başvurulmuştu.

Başvurumuzun onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli yazısı ile Şirketimize bugün tebliğ edilmiştir.

Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
AZTEK Onaylı Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama