FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 08.02.2022 tarihli halka arz izahnamesinin 26.6. Halka Arz Teşvikleri - 2022 Yılına İlişkin FAVÖK Taahhüdü ve İzahnamenin 11 numaralı ekinde bulunan taahhüdümüzde;

Orhun Kartal'ın,  31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarımızda yer alan FAVÖK tutarının 17.291.257 USD'ye tekabül edecek Türk Lirası tutarında gerçekleşeceği ve belirtilen tutarın gerçekleşmemesi halinde, taahhütnamede açıklanan şartlara tabi olarak halka arza katılan ve halka arzdan aldığı payları " kesintisiz olarak" mali tabloların KAP'ta açıklanmasını takip eden 2. iş günü sonuna kadar taşıyan yatırımcılara, söz konusu süre boyunca hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket pay miktarı göz önünde bulundurularak ilave B Grubu Şirket payı verilmesi konusunda taahhüdü bulunmaktadır.

İş bu taahhüt kapsamında;

İlave pay dağıtımından sadece, halka arza katılan ve Şirket paylarının halka arza katılan pay sahiplerinin hesaplarına dağıtıldığı 18.02.2022 tarihinden itibaren hesaplarındaki Şirket paylarını "kesintisiz-aralıksız olarak" 2022 mali tabloların açıklandığı gün ilan edilen ilave pay oranını takip eden 2. iş günü sonuna kadar (15.03.2023) hesaplarında tutmuş olan yatırımcılar, söz konusu süre boyunca hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket pay miktarına göre yararlanabilecektir.

31 Aralık 2022 mali tablolarına göre Şirketimiz FAVÖK'ü 15.600.228 USD olarak gerçekleşirken, 17.291.257 USD' ye bölünmesi ile birlikte ilave pay oranı %9,78 olarak hesaplanmıştır.

Halka arz izahnamesinde yer alan taahhüt şartları dikkate alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan rapora göre 18.02.2022 – 15.03.2023 tarihleri arasında yatırımcılar tarafından kesintisiz olarak elde tutulan en düşük toplam HUNER pay sayısı 1.744.022 adettir. Bu miktar, %9,78 olarak hesaplanan ilave pay oranı ile çarpıldığında ilgili pay sahiplerine toplam 170.565,35 adet ilave pay dağıtımı yapılacaktır.

Halka arza katılmamış olan pay sahipleri söz konusu ilave pay dağıtımından yararlanmayacaktır.

Söz konusu ilave paylar; 21.03.2023 tarihinde, ilan edilen ilave pay oranı ile ilave pay hakkına sahip yatırımcı hesabındaki halka arzdan beri kesintisiz taşınmış pay adedinin çarpımı ile hesaplanacak ve Orhun Kartal hesabından, hak kazanan yatırımcıların hesaplarına, yatırımcıların ayrıca bir talebine gerek olmaksızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile aktarılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.

  

 

Kredi Hesaplama