FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

- Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca, Sayın Marco Votta ve Sayın Haydar Yenigün'ün İcra Komitesi üyeliğine atanmalarına;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Arif Nuri Bulut'un ve üyeliğe Sayın Nilüfer Günhan'ın getirilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Arif Nuri Bulut'un ve üyeliğe Sayın Marco Votta, Sayın Nilüfer Günhan ve Sayın Federico Pamfili'nin getirilmesine, ayrıca Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına;

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. madde 1. fıkrasında yer alan hükümler ve Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Nilüfer Günhan ve üyeliğe Sayın Haydar Yenigün, Sayın Luisa Fenoglio ve Sayın Arif Nuri Bulut'un getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Kredi Hesaplama