FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
23.02.2023
Genel Kurul Tarihi
17.03.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2023 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması,
13 - Dilek ve görüşler,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2022 Yılı Yapılan Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.03.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
BEYAZ FİLO 2022 YILI GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
BEYAZ FİLO 2022 YILI GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

17.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'u, 17.03.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 17.03.2023 tarih 10792 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kredi Hesaplama