FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
21.03.2023
Genel Kurul Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması,
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin ve kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirket çalışanlarını şirket payı edindirme uygulamaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2022 yılında şirket paylarının geri alımı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ile, mevcut ve takip eden yıl içinde geri alınan ve/veya alınabilecek şirket paylarının kullanım alanlarının belirlenmesi,
14 - 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
15 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
cagri_metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
vekaletname_ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
bilgilendirme_dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 13.04.2023 Perşembe günü saat 11.00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımıza duyurulur.

Kredi Hesaplama