FİNANS

Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027
Peşin
0,6000000
60
10
0,5400000
54
B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019
Peşin
0,6000000
60
10
0,5400000
54
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
22.05.2023
24.05.2023
23.05.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027
0
0
B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.03.2023 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 68.166.525 TL tutarında net dönem karı (tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 21.700.593,90 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Buna göre;

- 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 21.700.593,90 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.085.029,70 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 8.520.000 TL (her 1-TL'lik hisse başına brüt 0,60 TL, her 1-TL'lik hisse başına net 0,54 TL ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtılması,

- VUK kayıtlarına göre hesaplanan 21.700.593,90 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.085.029,70 TL tutarında birinci .genel kanuni yedek akçe, yasal kayıtlardan karşılanabilen 8.520.000 TL nakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 781.000 TL ikinci genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.314.564,21 TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

- TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki konsolide 68.166.525 TL net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.085.029,70 TL tutarında birinci genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 8.520.000 TL nakit kar payı dağıtımından sonra hesaplanan 781.000 TL tutarındaki ikinci kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 57.780.495,31 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması, kar payı hak kullanım tarihinin 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi,

hususlarına ilişkin önerimizin 28.04.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
YK Kar Dağıtım Önerisi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
14.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
579.192,18
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
85.700.711
27.306.204,92
4. Vergiler ( - )
17.534.186
5.605.611,02
5. Net Dönem Kârı
68.166.525
21.700.593,9
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.085.029,7
1.085.029,7
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
67.081.495,31
20.615.564,21
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
67.081.495,31
20.615.564,21
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
20.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
67.101.495,31
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
8.520.000
0
* Nakit
8.520.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
781.000
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
57.780.495,31
11.314.564,21
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
12.000
0
0,02
0,54
54
B Grubu
8.508.000
0
12,68
0,54
54
TOPLAM
8.520.000
0
12,7
0,54
54
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

1-Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

2- Dağıtılan 8.520.000 TL.tutarındaki kâr payına tekabül eden hisseler için, tamamının gerçek kişi olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplama yapılmıştır.

Kredi Hesaplama