FİNANS

Özet Bilgi
Yönetim Kurulumuzun Kar Payı Dağıtılmamasına ilişkin Önerisi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
23.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
0
0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23.03.2023 tarih ve 651 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, 2022 yılı faaliyetlerinin kar ile sonuçlanmış olsa da, Geçmiş yıl zararları neticesinde dağıtılabilir dönem karı olmadığından, 2022 yılı faaliyetleri için kâr dağıtımı yapılmamasına,

2023 yılı içerisinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Saygılarımızla,

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
33.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.570.455,89
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Karın Tespiti Ve Dağıtımı (23) c/...... %10 A Grubu pay sahibi ortaklara, % 3'ü Yönetim Kurulu üyelerine %2 de memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.479.840
31.379.545
4. Vergiler ( - )
358.081
5. Net Dönem Kârı
2.121.759
31.379.545
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-31.282.326
-40.822.611
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kredi Hesaplama