FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

- Şirket esas sözleşme hükmü ile Genel kurul tarafından bağış ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için 2.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olmakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların, 2023 yılı için belirlenecek üst limitten düşülmek kaydıyla, Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 

- Yaşanan mücbir sebep niteliğindeki bu durumun etkilerinin ve yaratacağı ihtiyaçların büyüklüğü dikkate alınarak ve Şirketimizce yapılacak bağış ve yardımların 2023 yılı içerisinde devam edeceği göz önünde bulundurularak, bağış ve yardımların üst sınırının 2023 yılı için 6.000.000–TL olarak belirlenmesinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

 

   

Kredi Hesaplama