FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bilindiği üzere Şirketimizin Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde sandviç panel üretimi konusunda gerçekleştireceği tevsî yatırım projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylanmış ve Şirketimiz adına düzenlenen 539038 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi, KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti desteklerini içermekte olup toplam 128.997.124,-TL tutarındaki yatırım sonucunda Şirketimizin sandviç panel üretim kapasitesinin 1.632.960 m2/yıl artırılması öngörülmekte idi.

26.03.2023 tarih ve 32144 sayılı Resmî Gazete'de yayınlandığı üzere 16.10.2021 tarih ve 528560 no'lu Yatırım Teşvik Belgemiz iptal edilmiştir. İptalin sebebi ise sözkonusu belgede içerilmiş olan KDV istisnasının yukarıda zikredilen 539038 no'lu teşvik belgesinin içeriğine aktarılmış olmasıdır.

Diğer taraftan bölgesel olarak daha fazla avantaja sahip yeni bir teşvik belgesi başvurusu hazırlığı yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama