FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ApplicationForMarketChangeAbstract|
Pazar Geçiş Başvurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/03/2023
oda_CurrentMarketOrPlatformWhereCompanysCapitalMarketInstrumentsTraded|
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
oda_MarketOrPlatformWhereCompanyAppliedToTrade|
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
oda_ApplicationDate|
Başvuru Tarihi
29/03/2023
oda_ApplicationResult|
Başvuru Sonucu
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 28.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince;  

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin 37'nci maddesi çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda "UZERB" koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'a geçişi için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2023 tarihinde (bugün) karar verilmiştir.  

Kredi Hesaplama