FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

29.03.2023 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi, yapılmış olup, yapılan görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek;

-       Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Banu Uzgur'un Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak; Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Budak Güllüdağ'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,

-       Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Banu Uzgur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmet Su'nun Komite Üyesi olarak atanmasına,

-       Denetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın İsmet Su'nun Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Banu Uzgur ve Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Mine Ayhan'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,

-       Yönetim Kurulu bünyesinde bu şekilde teşkil edilen komitelerin sorumluluklarını Şirketimizin 31.01.2013 tarih, 2013/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Görev ve Çalışma Esaslarına göre yerine getirmesine, kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.


Kredi Hesaplama