FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 29.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06-16247 sayılı yazı ile talep olunan Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ile ilgili olarak;

  

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8inci maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  

 

  

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Kredi Hesaplama