FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
30.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017
0
0
B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda;

-01/01/2022-31/12/2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 161.720.930 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 48.898.948,49 TL dönem karı gerçekleşmiştir.

-Şirketin yasal kayıtlara göre hesaplanan 48.898.948,49 TL'lik dönem karından, yasal kayıtlara göre oluşan (33.533.557,53) TL'lik dönem zararının mahsubundan sonra kalan tutardan % 5 oranında 768.269,55 TL "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına,

-Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra,

Yasal kayıtlara göre kalan 14.597.121,41 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karı ile SPK Mevzuatına göre kalan 160.952.660,45 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının geçmiş yıl karlarına alınmasına,

Şirketimizin yatırım ve finansman plan ve politikaları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşullarına istinaden kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
47.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
262.862,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtım imtiyazı bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
161.720.930
48.898.948,49
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
161.720.930
48.898.948,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
33.533.557,53
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
768.269,55
768.269,55
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
160.952.660,45
14.597.121,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
160.952.660,45
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
160.952.660,45
14.597.121,41
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Kredi Hesaplama