FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
4.969.120.730,294
Ulaşılacak Sermaye (TL)
7.184.778.041,963
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HALKB, TRETHAL00019
4.969.120.730,294
2.215.657.311,669
44,58851
HALKB, TRETHAL00019
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
4.969.120.730,294
2.215.657.311,669
44,58851
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Türkiye Varlık Fonu
Ek Açıklamalar

İlgi: 29.03.2023 tarihli özel durum açıklamamız.

29.03.2023 tarihli açıklamamızda Bankamız sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli Toplantısı'nda, sermaye artırım işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğleri ile Bankacılık Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadil edilmesine, tadil metninin onaylanması için SPK ve BDDK'ya başvurulmasına ve SPK ve BDDK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin tescil ve ilan edilmesine karar vermiştir.

Kredi Hesaplama