FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli kararıyla; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı teklif edilen Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığını gösteren Aday Gösterme Raporunun onaylanmasına ve 4.3.7. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesine istinaden Aday Gösterme Raporu'nun ve işbu Yönetim Kurulu kararının Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine karar verilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte sunulmuştur.

Kredi Hesaplama