FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
24.02.2023
Genel Kurul Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4 - 2022 Yılı Finansal Tabloları'nın Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,
9 - 2022 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
10 - 2023 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,
11 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,
13 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

-Banka'nın 2022 yılı finansal tabloları onaylandı.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

- Banka'nın 2022 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 1.318.472.796,16.-TL'nin %5'i olan 65.923.639,80.-TL'nin genel kanuni yedek akçelere ayrılmasına, kalan 1.252.549.156,36.-TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.

-Banka'nın 30.03.2023 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 01.01.2023 - 31.12.2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2023 yılında yapılacak bağış sınırının 80.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Ek Açıklamalar

Bankamızın 30 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2023 tarihinde Sayı: 10804 ile Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kredi Hesaplama