FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuzun 25 Nisan 2023 tarihli toplantısında;

1.         Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay ÖZİLHAN'ın; Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmesine,

2.         Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şevki ACUNER'in;  üyeliğine ise Uğur BAYAR'ın seçilmesine,

3.         Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur BAYAR'ın; üyeliklerine ise Recep Yılmaz ARGÜDEN, R. Aslı DEMİREL, Jason WARNER, Rasih Engin AKÇAKOCA, Lale DEVELİOĞLU ve Mehmet Hurşit ZORLU'nun seçilmesine,

4.         Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Barış TAN'ın, üyeliklerine ise Tuğban İzzet AKSOY, Agah UĞUR ve  Ben GRAHAM'in seçilmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama