FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TerminationOfAnAgreementAbstract|
Sözleşme Feshi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NameSurnameOfFootballerWhoseAgreementWasTerminated|
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Bruno Da Silva Peres
oda_ThePartyTerminatedTheAgreement|
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
oda_TerminationDate|
Fesih Tarihi
27.04.2023
oda_TerminationReason|
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
oda_RemunarationAmount|
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklama metninde yer almaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Profesyonel oyuncumuz Bruno Da Silva Peres ile Kulübümüz arasındaki 01.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncumuz Bruno Da Silva Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup, kalan alacakları ise 15.05.2024 tarihine kadar altı taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama