FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin (Enerjisa) %40 oranında hissedarı bulunan Lüksemburg Büyük Dükalığı'nda kurulu DD Turkey Holdings S.à r.l'nin (DD Turkey) Enerjisa'da sahip olduğu hisselerin yine E.ON şirketler grubunun mensubu olan ve Hollanda'da kurulu E.ON International Participations N.V'ye (EIP) devrine ilişkin hisse devir sözleşmesinin 27 Nisan 2023 tarihinde imzalandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.

  

Böylelikle, DD Turkey'nin sahip olduğu Enerjisa hisseleri hiçbir kontrol değişikliği yaratmayacak şekilde, aynı kontrol yapısına sahip başka bir grup şirketi olan EIP'ye devredilmiştir.  Bahsi geçen devir, salt teknik nedenlerden dolayı grup içi yeniden yapılandırma işlemleri çerçevesinde gerçekleşmiştir.

  

Söz konusu hisse devrini takiben E.ON grubu, Enerjisa'nın %40 hissesine sahip olarak kalmaya devam edecek ve dolayısıyla Enerjisa'nın nihai hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

  

Not: Bahse konu hisse devir işlemine dair müzakerelere ilişkin herhangi bir açıklamanın, sürece ilişkin belirsizlikler nedeniyle sözleşmeyi olumsuz etkileyebileceği ve yatırımcıları yanıltabileceği değerlendirildiğinden, Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcılarımızın eksik ve/veya yanlış yönlendirilmelerinin önlenmesini teminen Şirketimizin 10/08/2022 tarihli erteleme kararı ile söz konusu gelişmelerin kamuya açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi uyarınca ertelenmiştir.

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama