FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında;

Aşağıda yer alan komitelerin oluşturulmasına ve bu komite üyelerinin görev sürelerinin yönetim kurulu üyelikleri ile paralel olmasına karar verilmiştir.

*-DENETİMDEN SORUMLU  KOMİTE

-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan

-Ayşe Yenel-Üye

*-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan

-Ayşe Yenel-Üye

- Bruno Humblet – Üye

*-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan

-Ann Bataillie-Üye

seçilmelerine,

Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi uyarınca, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi arayışı devam etmekte olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirmek ve kamuya açıklanmak üzere; Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi'nin ilerleyen dönemde belirlenmesine,

  

Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday gösterme komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama