FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
53.369.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.066.875
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028
20.013.375
17.511.703,125
87,50000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036
20.013.375
17.511.703,125
87,50000
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036
Nâma
C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010
13.342.250
11.674.468,750
87,50000
C Grubu
C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
53.369.000
46.697.875,000
87,50000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
39.014.356
Geçmiş Yıl Karları (TL)
7.683.519
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.05.2023
SPK Başvuru Tarihi
10.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 100.066.875 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 46.697.875 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
TTRAK_Tadil_Metni_SPK.pdf

Kredi Hesaplama