FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
03.03.2023
Genel Kurul Tarihi
12.04.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Four Points by Sheraton Oteli Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2022 Yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması
8 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarih 2022/23 sayılı kararı ile kabul edilen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasların görüşülmesi ve onaya sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı doğrultusunda, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve onbir ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Elazığ) etkileyen depremler nedeniyle yapılacak bağışlara ilişkin 16.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Denetçinin Seçimi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket paylarının geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2
2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Katılım Prosedürü.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin 12.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları ve kabul edilen Kar Dağıtım Tablosunu içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
11.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı 12042023.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi 12042023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar ve Sn. Murat ÖZYEĞİN'in Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Hasan TENGİZ'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu görev dağlımı kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama