FİNANS

Özet Bilgi
2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
15.03.2023
Genel Kurul Tarihi
18.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
11 - 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - 2022 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vekaletname Formu.rtf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
12.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şİrketimizin 18.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ilişkin kararlar, 12.05.2023 tarihinde (Bu gün) Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama