FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2022 ve 07.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önce duyurulduğu üzere, Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") halen rödovans karşılığı işletmekte olduğu ve hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde ("TKİ") bulunan Konya ili, Ilgın ilçesi dahilinde bulunan kömür sahasına ilişkin 1247 numaralı ruhsatın Konya Ilgın tarafından devir alınmasına ilişkin TKİ ve Konya Ilgın arasında protokol imzalanmış ve söz konusu ruhsat devir talebi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuştu.


Gerekli prosedürlerin tamamlanması akabinde, 21.06.2026 tarihine kadar geçerli olan 1247 numaralı ruhsatın devir süreci tamamlanmıştır. Söz konusu ruhsatın kapsadığı maden sahasına dair Konya Ilgın'ın tarafı olduğu rödovans sözleşmesinin geçerlilik süresi 9 Nisan 2032 olup, ruhsat süresinin sona ermesi sonrasında, ruhsat süresi rödovans süresinin sonuna kadar uzatılabilecektir.


Konya Ilgın'ın ilgili sahada gerçekleştirdiği kömür üretimi bazlı olarak TKİ'ye ödemekte olduğu rödovans bedelinin esaslarında ve yıllık asgari 300.000 ton olan asgari üretim taahhüdünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. 


Kamuoyuna duyurulur.

Kredi Hesaplama