FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
12.05.2023
Genel Kurul Tarihi
07.06.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ALİAĞA
Adres
Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2022 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - 2022 faaliyet yılı karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin karara bağlanması,
8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirket tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BILGILENDIRME_DOKUMANI2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
INFORMATION_MEMORANDUM2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00'da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.

Kredi Hesaplama