FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
15.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.05.2023-10831
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 28.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2023 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi  olarak, "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan genel kurul kararları, İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiş, 15.05.2023 tarih, 10831  sayılı Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesinde yayınlanmıştır.  

Kredi Hesaplama