FİNANS

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL
0 212 371 18 00
0 212 371 18 01
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Soykan KUŞ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
09.05.2023
0212 371 43 51
yatirimciiliskileri@pardusgirisim.com
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
926704 / 926749 / 926708
İsmail ÇELEBİ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
18.01.2023
0212 371 18 78
yatirimciiliskileri@pardusgirisim.com
-
-
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket, girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi
15.06.2022
Türkiye
Borsa İstanbul
Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
15001000
TRY
7,65
Aday Gösterme İmtiyazı
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1
TRY
180999000
TRY
92,35
-
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT GÜLER
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
16.06.2021
Yönetim Kurulu Üyeliği
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
31.25
A ve B Grubu Paylar
Bağımsız Üye Değil
AYŞE TERZİ
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Avukat
16.06.2021
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyeliği
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
23.03.2022
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyeliği / Genel Müdür
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
Bağımsız Üye Değil
AHMED KEREM KAPANCI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
08.04.2022
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYŞE HÜMAY YILDIZ
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
16.06.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Hayır
Bağımsız Üye
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
DİLEK ŞARMAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
16.06.2021
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Hayır
Bağımsız Üye
Değerlendirildi
Hayır
Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT GÜLER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Finans Sektörü Profesyoneli
GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
AYŞE TERZİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Avukat
GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR
Ekonomist
GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
HATİCE ÖZGE TOPÇU
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Yönetici
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Yenilenebilir Enerji
192500000
116250000
TRY
60,39
Girişim Şirketi
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretimi A.Ş.
Yenilenebilir Enerji
137500000
6847498
TRY
4,98
Girişim Şirketi
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
Gıda
90141600
4399000
TRY
4,88
Girişim Şirketi
Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.
Telekom ve İletişim
31000000
1523964
TRY
4,92
Girişim Şirketi
Non Nocere Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.
Bilgi Teknolojisi ve Yazılım
104500
750
TRY
0,72
Girişim Şirketi

Kredi Hesaplama