FİNANS

Özet Bilgi
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
224.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014
5.000.000
15.000.000,000
300,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014
Nâma
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022
51.000.000
153.000.000,000
300,00000
B Grubu
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
56.000.000
168.000.000,000
300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
60.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL)
108.000.000
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulunun 16.05.2023 tarihli toplantısında;

1) 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2) Artırılan tutarın 60.000.000 TL'lik kısmının emisyon priminden, 108.000.000 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

3) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,

4) Artırılan 168.000.000 TL tutarındaki sermayenin 15.000.0000 TL tutarındaki (15.000.000 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 153.000.000 TL tutarındaki (153.000.000 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu paylardan oluşmasına,

karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama