FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 3.500.000.000 TL (üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000 TL (yüz on beş milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000 TL (yüz on beş milyon Türk Lirası) artırılarak 230.000.000 TL'ye (iki yüz otuz milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddelerinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 16.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 

  

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama