FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.05.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
15.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.05.2023 10831
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin  2023 faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına şirketimizin  bağımsız denetim şirketi olarak seçildiği 08 .05.2023 tarihli 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 1 5.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama