FİNANS

Kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesine ilşkin Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi tadil metninin tescili ve ilanı hk.

Kredi Hesaplama