FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirkerimizin bedelli sermaye arttırımına ilişkin olarak 14.11.2022 tarih ve 2022/018 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan, SPK' nın VII-123.1 sayılı Pay Tebliği' nin 33' ncü maddesi gereğince hazırlanan bedelli sermaye arttırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin 2. raporu ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Sunarız. 

Kredi Hesaplama