FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon TL)'ye yükseltilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil metninin tescil ve ilanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.03.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
08.03.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
16.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Tescil Tarihi
17.05.2023
Ek Açıklamalar

Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın arttırılması ile ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin tadili için başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararı ile uygun görülmüş olup, 17.03.2023 tarihi itibariyle de tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği, 28.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon TL)'ye yükseltilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil metni 17 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 17 Mayıs 2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK ONAYLI TADİL METNİ_D.pdf
EK: 2
TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI TADİL METNİ.pdf

Kredi Hesaplama