FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi, Sayın, Aydın YURDUM'un, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sayın, Ahmet AKIN'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü sorumlusu Sayın,Cengiz AKKOÇ'un seçilmelerine, "Denetim Komitesi Başkanlığına" Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Aydın YURDUM'un, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Necmittin TUNCAY'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi" Başkanlığına Sayın, Necmittin TUNCAY'ın üyeliğe Sayın, İsmail KOÇ'un seçilmelerine karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.

  

Kredi Hesaplama