FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 18.05.2023 tarih ve 10834 sayılı Türkiye Ticaret Sicimi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Esas sözlememizin güncel hali Ek'te yer almaktadır.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
05/07/2013
11/07/2013
8361
6
15/05/2018
21/05/2018
9582
6
18/01/2023
18/01/2023
10750
6
17/05/2023
18/05/2023
10834

Kredi Hesaplama