FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden;

Şirketimizin kamuya açıkladığı mali tablolarında TMS/TFRS uyarınca stoklar kaleminde izlenen gayrimenkuller alış maliyeti ile gösterilmekte, güncel piyasa değerleri mali tablolar da yansıtılmamaktadır.

31 Mart 2023 tarihli bilançomuzda yer alan uzun vadeli stokların mali tablolarda görülen alış maliyetleri, gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından muhtelif zamanlarda  tespit edilen  piyasa değerlerini karşılaştırmalı olarak gösteren bir tablo hazırlanmış olup, fikir vermesi açısından ekte yatırımcılarımızın değerlendirmelerine sunulmaktadır.

Bunların dışında KAP açıklamamızda bahsettiğimiz üzere Maslak bölgesinde proje geliştirme çalıştırmalarımız devam etmektedir. Geliştirilen Projeler;

  1. İstanbul İli, Sarıyer İlçesi  Maslak Mah. 11 Ada 87 nolu taşınmaz kat karşılığı yöntemiyle proje  geliştirmek üzere çalışmalarımız,
  2. Aynı bölgede kentsel dönüşüm  kapsamında olan diğer proje geliştirme çalışmalarımız,

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.

  

 

  

 

Kredi Hesaplama